De Gelukkige Kat

Gedragstherapie voor katten

In gedragstherapie is het achterhalen van de aanleiding en oorzaak van het gedrag heel belangrijk omdat dit de kans op slagen aanzienlijk vergroot. Soms kan een kleine verandering in de leefsituatie er al voor zorgen dat het probleemgedrag verdwijnt en kan men volstaan met enkel een telefonisch of mail advies. Bijvoorbeeld een kattenbak erbij plaatsen of ander kattengrit als de kat buiten de bak plast/poept. Vaak spelen echter meerdere factoren een rol en is een huisbezoek nodig om de situatie ter plekke te beoordelen. Door middel van observatie van de kat in zijn leefomgeving en de interactie met gezinsleden/andere dieren krijg ik een beter inzicht in de factoren die mogelijk een rol spelen in het probleemgedrag. Houdt u er wel rekening mee dat het oplossen van een gedragsprobleem tijd, geduld en vooral 100% inzet van alle betrokken partijen vraagt. Alleen dan is de kans op succes groot!

Er zijn 2 soorten probleemgedrag:

  1. Gedrag dat voor de kat natuurlijk soorteigen gedrag is. De kat heeft een reden om het gedrag te vertonen, het is doelgericht. De eigenaar kan dit gedrag echter als vervelend en ongewenst ervaren. Een voorbeeld hiervan is sproeien in huis en krabben aan meubels.
  2. Abnormaal gedrag: het gedrag staat niet meer in relatie tot het bereiken van een bepaald doel, waarbij de frequentie of duur van het gedrag erg is toe-of afgenomen. Bijvoorbeeld de kat die zich helemaal kaal likt of continue zonder ophouden achter zijn eigen staart aanjaagt.

Voorbeelden van gedragsproblemen bij katten:

  • onzindelijkheid
  • sproeien in huis
  • agressief gedrag naar mens of dier
  • angstig gedrag
  • vernielzuchtig gedrag
  • overmatig en/of kaal likken
  • aandachtvragend gedrag

Mijn visie: samen met u kijken naar een oplossing voor het probleemgedrag van uw kat. Dit betekent dat het behandelplan altijd gebaseerd is op uw persoonlijke situatie én wat haalbaar is voor u en uw kat. Een advies op maat dus!

Heeft u hulp en advies nodig? Neemt u dan snel contact met mij op.