De Gelukkige Kat

Gedragstherapie voor katten

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Gelukkige Kat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Gelukkige Kat en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een vragenlijst ofaan De Gelukkige Kat verstrekt. De Gelukkige Kat  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres – Uw bankgegevens. Deze gegevens heeft De Gelukkige Kat nodig om het contact met u te onderhouden en u verder te helpen als er een telefonisch adviesgesprek dan wel een huisbezoek gaat plaatsvinden

De Gelukkige Kat  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Gelukkige Kat  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.  De Gelukkige Kat bewaart uw gegevens zolang contact noodzakelijk is. De duur hiervan is afhankelijk van de gekozen therapievorm en het moment dat de klant aangeeft niet langer behoefte te hebben aan verder contact. 

De Gelukkige Kat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft. 

De Gelukkige Kat verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

De website van De Gelukkige Kat maakt geen gebruik van cookies.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Gelukkige Kat worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de hostingpartij met behulp van Webalizer, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Gelukkige Kat gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 4

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degelukkigekat.nl. De Gelukkige Kat  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

De Gelukkige Kat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Gelukkige Kat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Gelukkige Kat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Gelukkige Kat. De Gelukkige Kat is op de volgende manier te bereiken: 

Telefoon: 06-14946271

E-mailadres: info@degelukkigekat.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52268179